header banner
Default

Plugins Nedir? Türkçesi Nedir? Ne İşe Yarar?


Table of Contents

  Plugin sayesinde bir yazılım, çok daha fonksiyonel hale gelmektedir. Plugin geliştirildikçe yazılımların sağladıkları işlevsellik artmaktadır.

  Plugin Ne Demek?

  Plugin, kendi başına çalışabilen bir programın özel alanda gerekli duyulan özellikler kazanmasını sağlayan eklentilere denilmektedir. Mevcut programı açık kaynaklı kod haline getirebilmek için plugin kullanılmaktadır.

  Plugin Türkçesi Nedir?

  Yazılım ve programcılık alanında plugin kavramı çok fazla görülmektedir. Plugin kelimesinin Türkçe karşılığı eklenti olmaktadır. Bir programın geliştirilmesi için kullanılan yazılımsal eklentiler ifade edilmektedir. Birçok yazılım ve programa plugin kurulabilmektedir. Eklenti yapılması istenen program için plugin dosyasının temin edilmesi gerekmektedir.

  Plugin Ne İşe Yarar?

  Oyunların açılış sayfalarında yer alan menüler, plugin kullanılarak hazırlanmaktadır. Programların kullanış kalitesini artırmakla birlikte sunucuyu daha eğlenceli hale getirmektedir. Plugin kullanabilmek için Java dili gerekmektedir. Plugin kimi zaman birkaç dakika sürerken, kimi zaman da günler sürebilmektedir.

  Sources


  Article information

  Author: Susan Johnson

  Last Updated: 1703662682

  Views: 747

  Rating: 4.3 / 5 (82 voted)

  Reviews: 99% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Susan Johnson

  Birthday: 1997-12-16

  Address: 880 Cervantes Shore Apt. 581, New Stephanie, WA 33355

  Phone: +4664316825689272

  Job: Article Writer

  Hobby: Cocktail Mixing, Crochet, Playing Piano, DIY Electronics, Photography, Beekeeping, Stamp Collecting

  Introduction: My name is Susan Johnson, I am a Gifted, receptive, unyielding, unwavering, radiant, rare, expert person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.