header banner
Default

Gaming-afhængighed som diagnose: - Kan forårsage brande


En computer og en masse spil er fast inventar i mange danske hjem. Men hvis computeren er mere tændt, end den er slukket, er der måske behov for professionel hjælp.

Gaming kan nemlig tage overhånd i en grad, at det ender i afhængighed. 

Og netop den afhængighed er på vej til at blive en decideret diagnose i Danmark.

- Det vil sikre, at de få, der rent faktisk har problemet, kan få kvalificeret hjælp i stedet for selv at skulle ud og finde det. Ligesom fagpersonale vil blive klædt på til at kunne hjælpe dem ordentligt, siger lektor i psykologi ved Aarhus Universitet Andreas Lieberoth til TV2 Østjylland.

Forældre kan komme til at skamme sig over at have gamerbørn
Andreas Lieberoth, forsker i pædagogisk psykologi

I 2019 anerkendte verdenssundhedsorganisationen WHO gaming disorder som en officiel diagnose. Andreas Lieberoth har deltaget i den faglige oversættelse af WHO's diagnose til dansk.

Og selvom han ser perspektiver i diagnosen, giver det også anledning til bekymringer.

For man kan, ifølge Andreas Lieberoth, sagtens spille meget computer, uden at det er et problem. Så diagnosen må ikke skræmme unødigt ude i de små hjem, påpeger han.

- Det kommer til at lyde som en sygdom, at et barn gamer. Og det kan få konsekvenser for forældre, der bliver bange. Den mest hyppige konflikt mellem børn og forældre er skærmtid, så det kan kaste benzin på bålet i hjemmet. Forældre kan komme til at skamme sig over at have gamerbørn og skændes med dem, selvom de måske ikke behøver det.

Hvad er computer gaming disorder?

Computer gaming disorder er en ny diagnose, der kort fortalt betyder, at man er afhængig af computerspil.

I verdenssundhedsorganisationen WHO er computer gaming disorder kendetegnet ved, at man har svag kontrol over sit spil, man prioriterer gaming over andre aktiviteter, og man fortsætter med at spille mere, selvom man oplever negative konsekvenser ved det.

For at en patient kan få diagnosen, skal afhængigheden være alvorlig for eksempel gå ud over ens uddannelse, familieliv eller andet. Og afhængigheden skal gerne have stået på i et år.

For mere info om diagnosen: WHO

Netcafé: Vi har kunder, der er afhængige

VIDEO: Z97-G45 desktop gaming motherboard diagnostic + repair process
Eli Tech

Det er ikke kun bag hjemmets fire vægge, at der bliver spillet computer. Hos spillestedet C4 Gaming Aarhus Netcafé møder de af og til kunder, for hvem spillet har taget styringen. Her forsøger de efter bedste evne at hjælpe med at dæmpe overforbruget.

- Vi havde en kunde, der kom hver eneste dag. Fra klokken 12 til klokken 03 om natten. Han spiste kun to hotdogs og drak en sodavand. Ham snakkede vi med og besluttede, at han ikke skulle komme i netcaféen i et stykke tid, siger driftsansvarlig Omar Laila til TV2 Østjylland.

Omar Laila, der er driftsansvarlig ved C4 Gaming Netcafé i Aarhus, mener, at han hver måned møder kunder i netcafeen, der er afhængige af gaming. For at hjælpe dem plejer han og de øvrige ansatte at tage en snak med vedkommende. Ligesom han også bedt nogle kunder om, at afholde sig fra at besøge netcafeen for en periode.
Omar Laila, der er driftsansvarlig ved C4 Gaming Netcafé i Aarhus, mener, at han hver måned møder kunder i netcafeen, der er afhængige af gaming. For at hjælpe dem plejer han og de øvrige ansatte at tage en snak med vedkommende. Ligesom han også bedt nogle kunder om, at afholde sig fra at besøge netcafeen for en periode.

Ifølge WHO er symptomerne ved gaming disorder blandt andet kendetegnet ved svag kontrol over spil, prioritering af gaming over andre aktiviteter, og at man fortsætter med at spille mere, selvom man oplever negative konsekvenser ved det.

Danmark har forpligtet sig til at følge WHO. Lige nu er Sundhedsdatastyrelsen derfor i gang med at lave analyser af, hvad det vil kræve at implementere diagnosen i Danmark.

Psykolog: Kan føre til, at man har svært ved at udtrykke følelser

VIDEO: Gaming disorder (ICD-11) - en nyttig diagnose?
Nasjonal kompetansetjeneste ROP

Psykolog Jonathan Smed Iversen er specialiseret i at hjælpe klienter, der søger tilflugt i computerspil. Og det kan udvikle sig ret alvorligt, fortæller han.

- Der er en risiko for, at man udvikler en sindstilstand, hvor det bliver sværere at registrere følelser. Gaming er et stærkt redskab til at lindre de negative følelser. Det er som en forsvarsmekanisme, hvis man skal bruge et rigtig psykolog-ord, siger han til TV2 Østjylland.

De mennesker, der oplever at have fået et misbrug af gaming, skal have noget hjælp
Jane Alrø Sørensen, generalsekretær, Bedre Psykiatri

Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri mener, at det er en god idé med en diagnose for computerspilafhængighed. Det vil nemlig, mener foreningen, stille nye krav til systemet i en tid, hvor vi som mennesker udvikler nye afhængigheder, vi skal have hjælp til at komme ud af.

- De mennesker, der oplever at have fået et misbrug af gaming, skal have noget hjælp, siger generalsekretær hos Bedre Psykiatri Jane Alrø Sørensen.

Er du afhængig af computerspil?

Hvis du eller nogen du kender har lyst til at fortælle os om din afhængighed om computerspil, kan du skrive til journalist Lene Ravn på [email protected]

Tip os

Ifølge en undersøgelse, Medierådet lavede i 2020, spiller 92 procent af børn digitale spil. Halvdelen af dem spiller næsten dagligt.

Hvorfor ny diagnose?

Danmark har tilsluttet sig den såkaldte WHO-nomenklaturforordning fra 1967, som indebærer, at vi er forpligtet til at anvende den nyeste revision af WHO's diagnosesystem kaldet ICD.

Det nyeste diagnosesystem kaldet ICD-11 blev vedtaget af WHO i 2019 og indebærer en lang række ændringer af lægehåndborgen, herunder den nye diagnose computer gaming disorder.

Før diagnosessystemet er implementeret i Danmark, skal der blandt andet laves en del omprogrammering i journaler mv. Derfor forventer Sundhedsdatastyrelsen, at computer gaming disorder vil gøre sig gældende i Danmark tidligst i 2027.

Der er ifølge Sundhedsdatastyrelsen en teoretisk mulighed for, at Danmark kan vælge ikke at følge WHO's diagnosesystem. Men det har ingen fortilfælde.

Sundhedsdatastyrelsen vurderer, at det nye diagnosesystem fra WHO tidligst vil være implementeret i Danmark i 2027.

Derfor er det også uklart, hvordan computer gaming disorder skal behandles.

Hvordan bør forældre forholde sig til den nye diagnose?

VIDEO: How To Diagnose A Motherboard - Basic Troubleshooting
lapfix

Den nye diagnose kan få forældre til at følge sig fortvivlede ifølge Andreas Lieberoth, der forsker i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet. 

Det bedste, forældre kan gøre, er ifølge ham at være opmærksomme på, hvad barnets liv ellers rummer:

- Forældrene skal tænke over, hvad barnet ellers har behov for i livet. Hvis barnet får sig rørt, ser venner og passer sin skole, så er der nok ikke grund til bekymring, siger han og tilføjer:

- Husk, at gaming ofte er en social aktivitet for børnene, og vi har alle ret til at slappe af, og underholdningen behøver ikke være fuld af vitaminer - ligesom når de voksne ser tv, siger lektor Andreas Lieberoth.

Computerspil, også kaldet gaming, er en udbredt hobby for mange unge, men gaming kan tage overhånd. En ny diagnose er på vej i Danmark.

Sources


Article information

Author: Christopher Smith

Last Updated: 1702857482

Views: 1017

Rating: 4 / 5 (54 voted)

Reviews: 96% of readers found this page helpful

Author information

Name: Christopher Smith

Birthday: 1949-05-14

Address: 600 Gregory Brook, Patrickbury, AL 34289

Phone: +3995649540682170

Job: Article Writer

Hobby: Puzzle Solving, Gardening, Astronomy, Backpacking, Cycling, Beekeeping, Knitting

Introduction: My name is Christopher Smith, I am a important, skilled, artistic, apt, cherished, radiant, unwavering person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.